Na petoj po redu zakazanoj sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica, koja je zakazana za petak 27. novembra, jedna od tačaka dnevnog reda biće i plan detaljne regulacije radne zone “Barice”, katastarske opštine Manđelos, odnosno stambenog bloka između ulica Fruškogorska i Pinkijeva u Manđelosu. Nacrt plana detaljne regulacije izradilo je JP “Urbanizam”, a stručna kontrola plana regulacije izvršena je od strane Komisije za planove Grada Sremska Mitrovica na sednici održanoj 26. avgusta 2020. godine. Odluka o sprovođenju plana detaljne regulacije biće doneta u petak 27. novembra na sednici Skupštine grada.