Konkurs za stipendije studentima

Gradska uprava za obrazovanje, kuluturu i sport raspisala je Konkurs za dodelu stipendija studentima koji pohađaju fakultete i visoke škole čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2020/2021. godinu. Stipendije se dodeljuju studentima od druge do pete godine (odnosno šeste) godine osnovnih akademskih i master studija koji su prvi put upisani u školsku 2020/2021. godinu, način finansiranja-budžet, iz svih studijskih oblasti. Jedan od uslova jeste da do kraja tekuće kalendarske godine nisu navršili 26 godina života, da imaju prosečnu ocenu 9, 50 a rok za prijavljivanje na konkurs je od 21.oktobra do 5.novembra dok se prijave podnose na adresu Gradske uprave za obrazovanje sa naznakom “Javni Konkurs za dodelu studentskih stipendija.”

Ana Giner