Tradicionalno kao i svake godine Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica obeležava značajne datume iz Kalendara javnog zdravlja. 2019. godine, povodom obeležavanja Svetskog dana hrane 16. oktobra, raspisan je konkurs za izbor najboljih likovnih i literalnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovnih škola. Konkurs je raspisan pod sloganom “Pravilna ishrana-dostupna i prisuptačna svima. Za svet bez gladi, a u saradnji sa svojim nadležnim institucijama i partnerima sa okruga. Kako je rečeno i ovog puta učenici iz Sremske Mitrovice su pokazali veliki uspeh na Republičkom takmičenju, a nagrađen deca za svoje likovne radove su Teodora Jovelić, 7 godina iz Predškolske ustanove “Stonogica” koja je osvojila drugo mesto i Predrag Pandurević učenik VI/2 razreda OŠ “Dobrosav Radosavljević Narod” iz Mačvanske Mitrovice koji je osvojio 3. mesto. Cilj ovog konkursa je da se podstakne zdravstveno vaspitni radu u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu pravilne ishrane i da se ukaže na značaj pravilne ishrane i smanjenje broja gladnih i bolesnih.