Opština Šid korak je bliže dobijanju prve kružne raskrsnice, koja je kako je rečeno na poslednjoj sednici Skupštine Opštine značajna i sa aspekta bezbednosti u saobraćaju, ali i sa aspekta kvaliteta života svih meštana. Ona će biti izgrađena u blizini nove industrijske zone u Adaševcima.