Ujedinjene nacije su proglasile 17. oktobar za Svetski dan borbe protiv siromaštva. Cilj obeležavanja tog dana jeste širenje svesti o važnosti borbe protiv siromaštva u svim zemljama, a naročito onima u razvoju. Najugroženije stanovništvo je ono koje živi izvan urbanih područja, deca i mladi, neobrazovani, nezaposleni i neaktivni nosioci domaćinstva. Analize pokazuju i da se u veoma teškom materijalnom položaju nalaze  i mnogočlane porodice, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom i njihove porodice.  Prema procenama Ujednjenih nacija, u svetu ima više od 2,2 milijarde ljudi koji su siromašni ili su na pragu siromaštva. Program UN za razvoj  kao glavne razloge rasta siromaštva navodi poskupljenje hrane i ratove, ali  i finansijsku krizu i prirodne katastrofe.