Završeno predlaganje za participativno

U Opštini Ruma završeno je slanje predloga projektnih ideja u okviru projekta participativnog budžetiranja gde građani mogu sami da predlažu šta bi voleli da se uradi u njihovim sredinama, odnosno na području rumske opštine, a da je u nadležnosti lokalne samouprave. Predavanje projektnih ideja je trajalo od prvog do desetog septembra, a danas i u ponedeljak sledi prikupljanje ideja i sastavljanje liste predloga, nakon čega sledi proces glasanja u okviru koga će svi građani imati mogućnost da glasaju za ideje za koje smatraju da su prioritetne.