Subvencionisanje kamate

Opština Irig raspisala je Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa područja iriške opštine uz učešće lokalne samouprave subvencionisanjem dela kamate na kredite. Reč je o subvencionisanju kamata na kredite od sto hiljada do 250 hiljada dinara.  Kako je precizirano, Opština Irig subvencionisaće kamatu u iznosu od deset indeksiranih poena, a iz opštinskgo budžeta za ovu namenu izdvojeno je milion dinara.