Reportaža dana “Junad” 11.09.2020

U cilju saniranja posledica epidemije, Vlada Republike Srbije odlučila je da pruži podršku proizvođačima tovne junadi, te donela Uredbu o otkupu tržišnih viškova tovnih junadi. Proizvođači i otkupljivači ocenjuju ovu Uredbu odličnom, navodeći da je to prava mera koja pomaže plasman junadi, ali i zaštitu potrošača od promene cena.

Opširnije o ovome gledajte u emisiji “Reportaža dana” na programu Sremske TV u nekoliko termina.