Počela prodaja suncokreta

Proteklu sedmicu na Produktnoj berzi obeležili su prvi ugovori za suncokret, dok je ukupan promet za ovu nedelju iznosio 2555 tona čija je finansijska vrednost 58.338.500 dinara.

Žetva suncokreta je u punom jeku. Prvi ugovor je zaključen po ceni od 35,50 din/kg. S obzirom na rast cena na stranim tržištima, pre svega u Crnomorskom regionu, cena ove uljarice se kreće u pozitivnom smeru.

Kukuruz nakon mesec dana konstantnog rasta cene beleži silazni trend. Berzanski ugovori za rod 2019. godine su zaključeni u cenovnom rasponu od 18,50 din/kg do 19,00 din/kg bez PDV-a. Kukuruzom novog roda se trgovalo od 16,00 din/kg do 18,00 din/kg bez PDV-a sa tendencijom pada cene tokom čitave nedelje. Ponerisana cena žutog zrna novog roda  je iznosila 16,54 din/kg bez PDV-a.

Berzanski ugovor za sojino zrno je zaključen po jedinstvenoj ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodni period cena je niža za 3,70%. Zanimljivo je istaći da je veće interesovanje bilo za terminsko trgovanje ove uljarice. Tražnja je bila na nivou cena od 335€/t do 338 €/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS. Isporuka se odnosila na oktobar/novembar.

Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 17,50  do 18,00 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 17,86 din/kg bez PDV-a, što predstavlja rast od 0,92%.