Škola “Jovan Jovanović Zmaj” iz Sremske Mitrovice je prva škola koja je počela da realizuje nastavu uživo odnosno putem popularnog “Live stream” – a i nove “Google meet” aplikacije. U skladu sa preporukama zdravstvenih institucija ovakav vid nastave svakako će pomoćI da đaci budu u kontaktu sa nastavnikom koji im inače predaje u školi.