Interventni otkup junadi težine od 500kg

Vlada Srbije usvojila je izmenu uredbe o interventnom otkupu junadi kojom su obezbeđena sredstva u iznosu od 236 miliona dinara za otkup tržišnih viškova tovne junadi, a pravo na subvenciju ostvaruje otkupljivač koji tovnu junad otkupljuje od poljoprivrednih proizvođača po ceni ne manjoj od 252 dinara po kilogramu. Izmena se odnosi na karakteristike junadi, te će od sada moći da se otkupljuju junad minimalne težine 500 kilgorama po grlu, dok se do sada otkup odnosio na grla minimalno težine 600 kilograma. Ova mera doneta je sa ciljem da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije. Podsetimo, zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede do 5. novembra tekuće godine