Prikupljanje ambalažnog otpada

Počela je akcija prikupljanja ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja na teritoriji pećinačke opštine, koju organizuju Udruženje poljoprivrednih proizvođača opštine Pećinci i Poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica.Kako nam je rekla Marijana Panić predsednica pećinačkog Udruženja poljoprivrednih proizvođača, prvog dana je u 12 naselja opštine Pećinci prikupljeno 560 kg ambalažnog otpada.