Opština Šid uz pomoć viših nivoa vlasti radi na poboljšanju atarskih puteva na teritoriji cele Opštine Šid. Pored toga radi se i na poboljšanju pristupnih puteva ka voćnjacima i vinogradima.