I tokom trajanja epidemije Korona virusa, Zavod za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice vršio je analizu vode sa arteških bunara na teritoriji Grada Sremske Mitrovice. Ova ustanova ima ugovor sa javno-komunalnim preduzećem „Vodovod“ iz Mitrovice te po njihovom planu i vrši analize ispravnosti vode a analize se obavljaju kvartalno. Za treći kvartal analiza će biti obavljena do septembra a prema informacijama iz Zavoda voda sa arteških bunara na terititoriji Grada je ispravna. Voda sa arteških bunara teže se kontaminira rečeno nam je od strane nadležnih a do sada ispitane česme su ispravne za piće.

Ana Giner