U Inđija se nastavlja sa izlaganjem Jedinstvenog biračkog spiska – dela biračkog spiska za opštinu Inđija. Građani mogu izvršiti uvid i izvršiti promene u biračkom  spisku u zgradi opštine Inđija, ul. Cara Dušana br. 1 u šalter sali(šalter broj 3), svakog radnog dana od 8.00 sati do 15.00 časova, sve do zaključenja biračkog spiska.

 

 

Uvid u birački spisak se može izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj  internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave  unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana. Jedinstveni birački spisak se zaključuje 15 dana pre dana izbora, odnosno 05.06.2020. godine uponoc. Nakon zaključenja  Jedinstvenog biračkog spiska, sve promene u biračkom spisku, na način i po postupku utvrđenim zakonom, vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sve do 72 časa pre dana održavanja izbora.