Nabavka novih eksponata (Video)

U opštini Ruma poznata je dobra saradnja sa ustanovama kulture, a u Zavičajnom muzeju u Rumi ističu posebno dobar odnos lokalne samourapve i tokom vanrendog stanja, bez obzira na siuaciju sa epidemojom korona virusa. Kako je u razgovoru za našu televiziju istakla direktorka Muzeja, Branislava Konjević, ta podrška se, osim u fiannsiranju redovnih aktivnosti, ogleda i u nameri i volji Opštine da pomogne Muzeju prilikom nabavke novih eksponata.