Krediti za privredu

Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava radi smanjenja negativnih posledica prouzrokovanih pandemijom COVID19, subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije. Informacije o konkursu mogu se naći na sajtu Razvojnog fonda Vojvodine. Minimalni iznos kredita je miliona dinara, a maksimalni deset miliona dinara, po kamatnoj stopi od tri odsto, od čega je jedan posto na teret korisnika kredita, a dva posto refundira Pokrajinski sekretarijat za finansije. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava.