Kipovi u znak zahvalnosti (Video)

Epidemije u ljudskoj istoriji nisu bile tako retka pojava. Jedna od najvećih je ona koja se desila krajem osamnaestog veka. Bila je to kuga koja je Sremom harala i prepolovila stanvištvo Iriga i drugih sela u dnu Fruške Gore. U znak zahvalnosti što nije stigla do njihovog mesta, Rumljani su na mestu granice sa Irigom, postavili spomenik – čuvene “Kipove”.