Tritikal je sitnozrna žitarica,hibrid pšenice.Stvoreni su brojni kultivari koji imaju bolji aminokiselinski sastav od raži,a po sadržaju energije je slična pšenici. Kao i ječam većina poljoprivrednika ovu kulturu koristi za ishranu stoke.