preuzeta fotografija

“Gradsko stanovanje” D.O.O iz Sremske Mitrovice obaveštava građanje da će u saradnji sa servisom za čišćenje objekata “DADA 2006” preventivno vršiti dezinfekciju ulaznih vrata i rukohvata u zgradi