Zasedalo Opštinsko veće u Šidu

Na 108. sednici Opštinskog veća u Šidu razmatran je obiman dnevni red. Pred većnicima su se našli Plan javnog zdravlja opštine do 2025.godine i predlog Odluke o usvajanju istog, programi rada ustanova kulture, ustanove za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, kao i Turističke organizacije Šid.