Porodična domaćinstva izbeglica koja su bila korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije I Autonomne Pokrajine Vojvodina, bez dodele paketa materijala a kojima je pomoć neophodna za poboljšanje uslova stanovanja kroz nabavku građevinskog materijala I druge opreme za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom a koji imaju prebivalište odnosno boravište na teritorije grada Sremska Mitrovica mogu da se odazovu Javnom pozivu koji je objavljen 10.januara I traje do 10.februara 2020. Sve informacije u vezi pomenutog javnog poziva zainteresovana lica mogu dobiti kod poverenika za izbeglice, adresa Grada Kralja Petra I br.5, kancelarija br 6 ili na sajtu www.kirs.gov.rs.