Povrede šaka, uha, očiju, ekstremiteta, samo su neke od povreda koje se mogu zadobiti ili drugome zadati ukoliko se pirotehnička sredstva poput vatrometa i petardi koriste na pogrešan način i nepažljivo. Stručnjaci kažu da je najbolje ne koristiti pirotehniku uopšte, ali ako se baš želi, da se onda ona nabavlja kod ovlašćenih prodavaca.