Kapitalni projekti

U Opštini Irig u toku je nekoliko javnih nabavki , od kojih je najvažnija rekonstrukcija Grebenskog puta, šatrinačkog Doma kulture, kao i centralnog parka u Irigu, rekao je predsednik Opštine Irig, Stevan Kazimirović. On je istakao da će neki projekti biti preneti u narednu godinu, koja ima budžet veći za 300 miliona dinara.