Još uvek aktuelan problem nepropisnog odlaganja smeća

Problem sa nepropisnim odlaganjem smeća van predviđenih kontejnera koji su postavljeni u Mitrovčakom naselju “Orao” I dalje traje. Nadležne službe obavljaju pojačane kontrole komunalne policije ali budući da je primećeno da se otpad gomila van predviđenih mesta u noćnim satima, do sada nije bilo prijava te situacija ostaje nepromenjena. Javno-komunalno preduzeće “Komunalac” koje je odgovorno za čistoću grada apeluje na meštane naselja “Orao” da odlažu otpad u kontejnere predviđene za to kako bi se održala lepša slika naselja.
Ana Giner