40 hiljada dinara svakom novorođenčetu u 2020.

Opštinsko veće Opštine Pećinci odobrilo je sredstva za ispatu novčane naknade u iznosu od 40 hiljada dinara svakoj porodici koja dobije prinovu tokom 2020. godine. Jednokratna novčana naknada jedna je od mera populacione politike koju pelinačka lokalna samouprava sprovodi već godinama.