1,7 miliona dinara za unapređenje zdravlja žena

Domu zdravlja “Dr Dragan Funduk” Pećinci Ministarsvo zdravlja je dodelilo grant u iznosu od 1, 7 miliona dinara za projekat “Unapredjenje kvaliteta udravstvene zaštite u Opštini Pećinci”. Pećinački Dom zdravlja izdvojiće milion dinara od dodeljenih sredstava za kupovini kolposkopa, aparata za pregled grlića materice, čime će u potpunosti biti opremljene obe ginekološke ambulante.

Mirjana Stupar