Svetski dan mentalnog zdravlja (Video)

Prema podacima medicinskih radnika najčešće bolesti su neuroza, depresija i anksioznost kao jedne od blažih oblika mentalnih poremećaja, a šizofrenija i paranoidne bolesti jedne od težih.

Mentalne smetnje i oboljenja nalaze se odmah iza kardiovaskularnih, a kao takve suština kampanje ,,Može da se desi svakome“ jeste da se bolje razvije svest građana o mentalnom zdravlju i da se osobe sa mentalnim poteškoćama bolje preveniraju i imaju humaniji pristup lečenju i resocijalizaciji.

Ljudima sa ovakvim poteškoćama neophodno je pomoći kako bi ponovo postali aktivni članovi društva, umesto zadržavanja u određenim instutucijama, reči su nadležnih.

Za zdravu psihu neophodno je što češće razgovarati o mogućim problemima jer mentalno zdravlje takođe treba čuvati.

Ivana Grastić

https://youtu.be/oHnkqgFy23Q