Informiši se o svemu

Opština Inđija izdala je novi broj opštinskog glasila “Inđija info” u kojem možete pročitati sve aktivnosti lokalne samouprave, kako u gradu tako i u seoskim sredinama.

U časopisu se mogu pronaći samo neki od najvažnijih kapitalnih projekata, imajući u vidu da se u poslednje tri godine zaista puno radilo, od infrastrukturnih radova, poboljšanja uslova i usluga građanima do uspeha učenika, studenata i sportskih organizacija.

Proteklih dana vršena je podela časopisa na kućne adrese oni koji nisu dobili,svoj primerak mogu preuzeti u šalter sali opštine Inđija.