I biciklistička i pešačka staza (Video)

Osim bezbednosti od visokih voda i poplava, radovi na mitrovačkom keju pomoći će da i biciklisti i pešaci budu bezbedniji i da im se kretanje olakša, zahvaljujući izgradnji biciklističke staze. Iako vreme nije u potpunosti odgovarajuće za radove na rekonstrukciji keja i dalje se odvijaju poslovi kojima pogoduje i kišovit period. Projekat se realizuje u saradnji lokalne samouprave, resornog Ministarstva i Svetske banke.

Tu će se nalaziti umesto dosadašnje pešačke staze i biciklistička. Kretanje će se odvijati tako što će pešaci imati prostor uz sam betonski nasip, kao i do sada, samo će uz tu stazu biti i deo za bicikliste, od Starog mosta do Kapetanije.

Ovi poslovi vrše se u okviru rekonstrukcije savskog keja, u cilju obezbeđivanja grada u vreme visokih voda, mobilnim montažno demontažnim panelima, ali u dužini od jednog kilometra izmeniće se parterno uređenje. Osim modernih behaton ploča I tartan, ovde će se izmeniti kompletan mobilijar, uključujući novu rasvetu, po projektu Urbanizma.

Aleksandra Plavšić