Novi školski objekat

U Staroj Pazovi ili tačnije mestu Novi Banovci se uvelik radi na stvaranju boljih uslova za učenje 800 đaka , koji će nastavu slušati u trideset dva odeljenja.Osnovna Škola ”Nikola Tesla” na sigurnom je putu da dobije svoju pravu svrhu. Na mestu stare zgrade škole zaživeće novi objekat kojim će dominirati ulazni hol , bibilioteka sa medijatekom, i topla veza ka fiskulturnoj sali. Ukupna bruto površina svih objekata koji se izgrađuju i saniraju su 4268 m2, a ceo projekat finansira Кancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije.