Radovi na uredjenju savskog keja kod Sremske Mitrovice napreduju. Radnici i mehanizacija izvode gradjevinske radove u blizini pešackog mosta. Radi se o pripremi za postavlajnje pokretnih talpi za odbranu od visokih voda. To je projekat za koji je Grad konkurisao kod Svetske banke i podrzumeva ulaganje visemilionske sume novca.