Izabrani izvođači za kotlarnicu

Izgradnja kotlarnice Tivol, jedan je od kapitalnih projekata Opštine Ruma, a nakon otvaranja ponuda, doneta je Odluka o dodeli ugovora za izgradnju gasne kotlarnice sa nabavkom opreme. Posao je poveren grupi ponuđača iz Inđije, Rume, Novog Sada i Veternika. Kako je pojašnjeno u Odluci, na tender je pristigla samo jedna ponuda, a procenjena vrednost javne nabavke iznosi sto miliona dinara bez PDV-a, dok je ponuđena cena za oko sto hiljada dinara niža.