Ukupni prihodi preduzeća Regionalna deponija Srem Mačva za ovu godinu prema poslednjih izmenama i dopunama poslovanja, predviđeni su da budu u iznosu od 111 820 000,00 dinara. Planirani rashodi, nešto su manji i ta cifra iznosi 111 275 000,00 dinara. Neto poslovna dobit se planira u iznosu od 521 000,00 dinara, navodi se u dokumentu koji je usvojen na sednici Skupštine grada Sremska Mitrovica. Podsećamo, u nadležnosti ove deponije jesu teritorije dva grada, Sremska Mitrovica i Šabac. Funkcioniše od 2014. godine.