I pored izdatog upozorenja na obilne padavine na području Opštine Šid za sada ipak nema opasnosti. Akumulacija je 1 metar od kote normalnog uspora a do redovne odbrane od poplava je potrebno još 2 metra. Kanalska mreža Šida takođe je stabilna i nije popunjena. Društveno vodoprivredno preduzeće „Šidina“ radi preventivno 3 sata dnevno i sve je u stanju normalne funkcije.