Obimnije padavine donose nezadovoljstvo kod građana u pojedinim inđijskim ulicama koji imaju probleme sa izlivanjem kanala. Međutim, prema opštinskoj odluci iz 2015. godine građani su u obavezi da smi očiste kanale i omoguće protok vode kroz kanalsku mrežu.