U proteklih pola godine sredstvima Vlade Vojvodine uloženo je mnogo i obnovljen je deo opreme. Vrednost je preko 100 000 000 dinara. Samo u prošlom mesecu bolnici su odobrena sredstva za nabavku novih aparata po konkursu pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, u iznosu 27 miliona dinara, rekao je direktor dr Živko Vrcelj.