Izložba radova malog formata umetnika slovaka koji žive u Srbiji danas je otvorena za sve posetioce u Muzeju Srema u Sremskoj Mitrovici. Zainteresovanih posetilaca bilo je u velikom broju.