Opština Irig raspisuje javni oglas za javnu licitaciju za prodaju merkantilnog kukuruza roda 2018.godine. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u robu od dana objavljivanja oglasa, svakog radnog dana od 8 do 14h u silosima koji se nalaze u Šatrincima, Bankovci -Vojvođanskih brigada bb. Više informacija o licitaciji možete potražiti na zvaničnom sajtu Opštine Irig.