“Mačkare” u Golubincima

Održana je tradicionalna manifestacija “Mačkare”, tokom koje se prikazuju magijsko-religijski obredi, a meštani sela Golubinci pripremali su maske vezane za aktuelne društvene teme koje su prikazali u karnevalskoj povorci, takmičući se za najoriginalniju masku. Reč “Maškare” potiče iz italijanskog jezika, a u Golubince je stigao doseljavanjem ljudi iz Dalmacije, ali se odomaćio i pretvorio u “Mačkare”.