Javno preduzeće “Standard“ Šid za svoje korisnike priprema određene novine, koje će, pre svega, olakšati način plaćanja njihovih usluga. Uslužni centar omogućiće efikasan rad službi kako građanima Šida, tako i okolnih mesta.

Javno komunalno preduzeće “Standard“ Šid nalazi se sada i u Karađorđevoj ulici broj 30, kako bi bilo još dostupnije građanima. Otvaranjem još jedne lokacije, građanima Šida je plaćanje ovih usluga još pristupačnije, jer na jednoj adresi, koja je sada u centru grada, mogu platiti i komunalne, ali i usluge parkinga.

Bez obzira što je odeljenje ovog preduzeća od skoro na novoj adresi, odziv građana je, svakako, veliki. Dolasci građana se svakodnevno povećavaju, jer ih, kako saznajemo, pre svega, zanima kakve usluge mogu ovde dobiti, ali i kakve obaveze tu mogu izmiriti.

Cilj otvaranja još jedne adrese JKP “Standard“ jeste da Uslužni centar bude bliži građanima i da sve svoje obaveze prema ovom preduzeću izmire na jednom mestu. Uslužni centar omogućiće plaćanja zaostalih računa putem rata, ali i besplatne parkinge za osobe sa invaliditetom.

Rad Uslužnog centra JKP “Standard“ omogućiće svojim korisnicima da bez čekanja i odlaska na drugi deo grada što pre izmire obaveze koje imaju prema toj firmi. Pored toga, u znak poštovanja svojih korisnika, ovaj Uslužni centar predviđa mnogobrojne povlastice, o čemu će naknadno biti reči.