Savez sportova Ruma, pored toga, što pomaže sve klubove u opštini vodi računa i o školskom sportu, pa svake godine u jesenjim mesecima organizuje dešavanja, kako bi decu iz osnovnih i srednjih škola animirala da se što više bave sportom.