Padavine najčešće ne zadovoljavaju potrebe stabala za vodom, kao što je slučaj ove godine, zato je navodnjavanje voćnjaka potrebno radi optimalnog snabdevanja voćaka za vodom, te za postizanje visokih prinosa plodova dobrog kvaliteta. U našoj zemlji navodnjavanje voćaka trebalo bi biti obavezno, jer je suša redovna pojava u letnjem periodu, traje duže ili kraće vreme i često ostavlja ozbiljne posledice na smanjenje prinosa i pogoršava kvalitet plodova.