Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o “Vodovodu”, na poslednjoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica. Tako da, između ostalog, izmenjen je član četiri, te sada poslovi održavanja javnih česmi u Gradu Sremska Mitrovica poveravaju se Javno komunalnom preduzeću “Vodovod”, a u ostalim naseljenim mestima na teritoriji Mitrovice staraju se mesne zajednice, osim česmi koje su priključene na javni vodovod. Takođe, novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj JKP, odnosno mesna zajednica ako ne održava javne česme.