Na području šidske opštine u tri prihvatna centra smeštena je trećina, od oko 6.000 migranata koji borave u Srbiji. Deo ovih migranata, kako se najavljuje, biće raseljen u druge prihvatne centre.

Prihvatni centar u Šidu umesto usputne stanice postao je privremeni dom za deo migranata koji čekaju nastavak puta. Iako puni razumevanja Šiđani, pozdravljaju mogućnost da se deo migranata iz Šida raseli kako bi se vratio spokoj u ovu sredinu.

Nakon premeštanja dela migranata u centru, u Šidu, ostale bi uglavnom porodice sa decom. Raseljavanje migranata u druge centre, omogućiće bolju kontrolu kretanja migranata smeštenih u centrima.

Opština Šid će se i dalje prema migrantima odnositi humano, ali će njihovo kretanje i boravak stože kontrolisati, kako bi se osigurala bezbednost lokalnog stanovništva.