Rasađivanje ranog kupusa se obavlja, zavisno od vremena setve, vremenskih prilika i planiranog plasmana krajem februara, tokom marta i aprila, a berba zavisno od klimatskih prilika i osobine hibrida krajem maja, tokom juna i jula. Sadnju kupusa na otvorenom treba prilagoditi vremenskim uslovima kako ne bi došlo do propadanja biljaka. Najbolji rezultati se postižu kada se obezbede optimalne temperature u svim fazama rasta i razvića. Tada je moguća uspešna rana proizvodnja kupusa na otvorenom polju. Najpogodnije temperature za rast i razvoj kupusa su od 15 do 20°C. Fazu nakon rasađivanja karakterišu povećani zahtevi za vodom.