Radovi na podvožnjaku nakon prvomajskih praznika, trebalo bi u ovoj fazi kada se reše armirano betonski poslovi da budu završeni do 20. maja. Preostalo je nakon praznika da se završe dve kampade od po tri metra gornje ploče objekta, a zatim i ukupno oko 50 preostalih metara pešačkih i biciklističkih staza. Pored toga biće završen i poslednji potporni zid, prema rečima izvođača radova.