Po nalogu gradske Uprave za infrastrukturu JKP “Vodovod” iz Sremske Mitrovice sproveo je neophodne sanitarno – higijenske mere u pogledu uređenja i čišćenja fontana. Nakon zimskog perioda u kome su fontane mirovale, da bi se sprečilo smrzavanje i oštećenje, puštene su u funkciju fontane na radost građana, Kameni cvet u centralnom gradskom parku kao i na Trgu Vojvođanskih brigada.