Za dobar rod krompira, kažu povrtari, veliku ulogu, oko 40 posto, ima seme dok ostalih 60% je znanje koje se primenjuje tokom setve. Vremenski uslovi trenutno pogoduju pomenutom poslu tako da povrtari intenzivno izlaze u polja.

Na približno istim površinama baš kao i proteklih godina zasnovaće se proizvodnja krompira kod povrtara u šidskom ataru. U konkretnom slučaju u pitanju je oko 6 jutara. Vremenski i zemljišni uslovi su trenutno idealni za setvu.

Potrebna dubina sadnje može se postići samo na dobro pripremljenom zemljištu. Ovaj posao se obavlja ručno, poluautomatskim ili automatskim sadilicama, kojima se istovremeno sade krtole i pokrivaju zemljom. Uporedo sa setvom obavlja se i prihrana đubrenjem. Na taj način, kažu povrtari, stvaraju se značajne uštede u proizvodnji. Sledeće što sledi jeste posao na zaštiti kada za to dođe vreme.

U zavisnosti od promenljivih klimatskih uslova i stanja zemljišta, sadnja se u našoj zemlji obavlja u širem vremenskom razdoblju – od treće dekade februara do druge dekade maja meseca. Proizvodnja krompira je veoma skupa pa stoga treba posebno voditi računa o kvalitetu i poreklu semena.