Vandalski čin

U selu Morović u šidskoj opštini uništeno je oko 10 košnica. Vandali su otvorili košnice, izvadili ramove i saće, čime je pričinjena materijalna šteta. Vlasnik košnica je ovaj nemili događaj prijavio policiji koja je izvršila uviđaj.

Dimitrije Nikolić, pčelar iz Morovića, posle hladnih zimskih dana krenuo je u obilazak svog pčelinjaka. Međutim, tamo je zatekao ispreturane i uništene košnice. Iz sanduka su izvađeni ramovi i saće, a pčelinja društva uništena.

Dimitrije je ovaj incident odmah prijavio policiji, koja je izašla ne teren i izvršila uviđaj. Šteta u pčelinjaku je mnogo veća nego što na prvi pogled izgleda, jer su pčelinja društva uznemirena i u košnicama koje su kradljivci samo otvorili. Procenjuje se da je šteta oko 40.000 dinara po uništenoj košnici.

Materijalna šteta je nadoknadiva, ali teško je nadoknaditi trud i nade koje je ovaj pčelar uložio u razvoj pčelinjih društava i košnica. Stoga se nadamo se da se u buduće ovakve stvari više neće dešavati.